Одржано годишно изборно собрание на ИПА – Регион Тетово

На ден 06.05.2017 година беше одржано годишно изборно собрание на ИПА – Регион Тетово , каде што за претседател на ИПА – Регион Тетово беше реизбран г-дин. Шефик Бајрами .       На годишното изборно собрание при ИПА Регион Тетово исто така беа избрани и членови на управниот одбор на ИПА Регион Тетово .На годишното собрание  беше претставен извештај на досегашната работата на ИПА Тетово. И беа презентирани активностите кои ќе се спроведуваат наредниот период.